office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Приложение

Опаковката и опаковането имат различни приложения и цели

Бариерна защита

Често се изисква бариера от кислород, водни пари, прах и др. Проникването е критичен фактор в дизайна и е важен за удължаването на срока на годност. Модифицирана  или контролирана атмосфера също се запазват в някои опаковки за храни. Поддържането на съдържанието чисто, свежо и безопасно за очаквания срок на годност е основна функция.

Маркетинг

Опаковките и етикетите могат да бъдат използвани от търговци, за да насърчат потенциалните купувачи да закупят продукта. Естетично приятните и очарователни презентации за храна могат да насърчат хората да разгледат съдържанието. Дизайнът на опаковките е важен и постоянно развиващ се феномен от няколко десетилетия. Маркетингови комуникации и графичен дизайн се прилагат върху повърхността на опаковката.

Сигурност

Опаковката може да играе важна роля за намаляване на рисковете за сигурността при превоза. Опаковките могат да бъдат направени с подобрена устойчивост на манипулиране, за да се предотврати неправомерното манипулиране и също така могат да имат характеристики, които са ясни за намеса, за да ви помогнат при употреба.

Удобство

Пакетите могат да имат функции, които добавят удобство при дистрибуция, обработка, подреждане, показване, продажба, отваряне, повторно затваряне, използване и повторно използване.

Групиране или агломерация

Малките предмети обикновено са групирани заедно в една опаковка, за да се позволи ефективно боравене. Течностите, праховете и гранулираните материали изискват задържане в опаковката.

Предаване на информация

Пакетите и етикетите обменят информация как да се използва, транспортира, рециклира и изхвърля опаковката или продукта. Някои видове информация се изискват от правителствата.

Физическа защита

Храната, заградена в опаковката, може да изисква защита от: шок, вибрации, компресия, температура, бактерии и др.