office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Мисия Зелено

През последните години повишаващите се разходи и намляващите запаси на петрол, нарастването на обема на отпадъци от опаковки ( над 170 кг/годишно на жител на ЕС) и трудностите свързани с оползотворяването на отпадъците са основната движеща сила за намиране и прилагане на конкретни решения за устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Като един от водещите производители на полимерни фолиа и опаковки ние се стремим да  предоставим на нашите клиенти и партньори последните и най-иновативни продукти и решения, достъпни на пазара. В резултат на приетия окончателен вариант от Европейския парламент на 27 март 2019 г. по проект за Директива относно намаляване употребата на някои видове пластмасови изделия, екипът на Ате Пласт работи усилено по-различни продуктови решения за изпълнение на заложените цели. В своето продуктово портфолио предлагаме 4 варианта на изделия, които ще намалят замърсяването на околната среда и ще изпълнят новите изисквания на потребителите за по-устойчиво развитие. Целта е да се гарантира, че всички пластмасови опаковки, пуснати на пазара на ЕС, да могат да се изполват повторно или да се рециклират по разходоефективен начин до 2030 година.