office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Биобазирани опаковки

Биобазираните опаковки са изработени от полиетилен, който не се разгражда. Той може да бъде изработен от възобновяеми ресурси като захарна тръстика, царевица, ориз, картофи, пшеница или растително масло. Интересно е че при синтеза на захарната тръстика се поглъща голямо количество СО2. За съжаление, ако в световен мащаб производството премине изцяло към биобазирани опаковки, насъжденията със захарна тръстика ще бъдат не достатъчни, за да се отговори на нуждите на пазара. Нужно е да се търси по-устойчиво решение, в което да не се изполват така ценните хранителните ресурси за производството на полиетилени.