office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Биоразградими опаковки

Най-просто казано, нещо е „биоразградимо“, ако може да се разпадне. Биораградимите полиетилените се разграждат при определени условия.  Ключът обаче е да се отбележи  колко време  отнема биологичното разграждане на продукта. Някои продукти се разграждат с месеци, докато други отнемат години. Една полимерна форма се счита за биоразградима, ако се разпадне на основните си съставки в рамките на 6 месеца по Международно приетият стандарт EN13432.