office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Рециклируеми опаковки

За съжалениение нито биобазираните опаковки, нито биоразградимите ни дават 100% устойчиво решение. Много по-ефективно е използването на ресурси чрез кръгова икономика. Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали /ВАЖНО: и все пак това е възможно, когато имаме еднокомпонентни материали или съвместими такива/.

 Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС трябва да бъдат рециклируеми до 2030 г. Целта е всички пластмасови опаковки да могат да се използват повторно или да се рециклират по разходоефективен начин. В тази връзка Ате Пласт, съвместно с партньори по веригата на доставки, предлага няколко нови продуктови линии:

  • Еко продукти с много ниска стойност на въглеродни емисии, които са напълно рециклируеми и реизползваеми за индустриално опаковане на хранителни продукти;
  • Ламинирани опаковки тип дуплекс от еднородни материали, позволяващи пълно рециклиране и повторна употреба на рециклирания материал, както и отпадане на разходите по предаване на отпадъците за горене;
  • Термосвиваеми фолиа с частично рециклиран материал, които запазват здравината на готовия стек и оптичните свойства;
  • Фолиа за автоматични вертикални и хоризонтални опаковъчни машини на основата на биополимери, с ниски емисии на CO2 и без използване на изкопаеми ресурси
  • Тези нови решения ще позволят на нашите клиенти да намалят своите разходи за опаковка, да изпълнят новите изисквания на потребителите за устойчиво развитие и намаляване замърсяването на околната среда.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ОПАКОВЪЧНО РЕШЕНИЕ, СЪОБРАЗНО ВАШИТЕ НУЖДИ.