office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Ате Пласт ООД увеличи четворно надбавката за нощен труд

Като една развиваща се европейска компания, осъзнаваща най-важния си ресурс - човешкия, Ате Пласт ООД взе решение да увеличи четворно надбавката за нощен труд на своите служители. 
От 1 септември 2019 г. от надбавка 0,25 лв. на час, както е  по действащото законодателство, работниците в Ате Пласт ООД получават по 1.00 лв на час или 8 лв. допълнително за нощна смяна, вместо отредените за това 2 лв. Тази промяна бе извършена във връзка с подобряването на условията на труд, като част от вътрешната комуникационна програма на фирмата. 
Дата на публикуване: