office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Взети са всички възможни мерки във връзка с извънредната ситуация в страната!

Уважаеми партньори и клиенти,


"Ате Пласт" ООД продължва своята дейност, вземайки всички предпазни мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID - 19.

Навсякъде в двата завода се дезинфекцира съгласно инструкциите на РЗИ, ограничени са срещите с външни лица и са взети допълнителни вътрешни мерки за защита на персонала!

Дата на публикуване: