office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Ате Пласт с нов автомат за конфекциониране на чували с К-шев

ТОНИ е най-новото попълнение в машинния парк на Ате Пласт ООД. Тук всяка една машина има собствено име. Тони е автомат за конфекциониране на чували с К-шев/квадратно дъно и е особено подходяща за опаковане на насипни продукти. Продукцията от новата машина е ориентирана към скандинавския пазар, отговаряйки на нуждите на хранително-вкусовата промишленост и в частност - рибната промишленост. Здравият дънен шев осигурява надеждност на опаковката и елиминира загубата в ъглите.

Чрез новия автомат ще се повиши капацитетът за конфекциониране на чували, достигайки до 150 бр. в минута, като в същото време ще се понижи срока за доставка и въглеродния отпечатък при производството на такъв тип изделия.

Ате Пласт не спира да се развива и да инвестира във все по-нови и съвременни машини, с цел да отговори на търсенето на световния пазар и произвеждайки максимално ефективно с използване на минимално количество ресурси.

Дата на публикуване: