office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Ате Пласт в търсене на глобални решения за устойчиво развитие

Ате Пласт не спира да търси  устойчиви решения  в своя бранш, които да помогнат за намаляване замърсяването на околната среда. Следвайки целта си, да произвежда максимално ефективно с използване на минимално количество ресурси, компанията развива нова устойчива „зелена“ политика в посока намаляване на въглеродните емисии чрез увеличаване количеството превозван товар за същия обем, както и оптимизиране на излишното опаковане чрез:

  • оптимизиране на сгъването
  • плътно прилягане/ без излишен въздух
  • изтъняване на опаковката

„Като отговорна комания ние работим в посока кръгова икономика и намаляване на въглеродния отпечатък, който оставяме, изработвайки опаковки с редуцирана до 50% дебелина, но със същата здравина и защитни свойства.“ заяви Теодора Желязкова, маркетинг директор на компанията.

Дата на публикуване: