office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Как гъвкавите опаковки могат да намалят общото количество отпадъци?

Института за изследване на околната среда и енергията в Хайделберг (Institut für Energie- und Umweltforschung - Ifeu) отново потвърди резултатите си от проучване през 2014 г. Фокусът единствено върху рециклирано количество материали може да доведе до парников ефект. Дачеч по-подходяща цел е редуцирането на количеството материал за опаковка, както при гъвкавите опаковки.

В проучването се сравнява въздействието върху околната среда между два типа опаковки.

  • От една страна са твърдите опаковки като консерви, които са по-тежки, но пък са изработени от един материал/ еднокомпонентни, което спомага за тяхното рециклиране.
  • Вторият тип са гъвкавите опаковки като например полиетиленово фолио, което се използва за опаковки на различни храни. За този вид е характерно лекото тегло, въпреки това се наблюдават по-ниски нива на рециклиране поради комбинацията на различни материали.

В проучването се разиграват два сценария:

  • При единия опит се разглежда пълната замяна на гъвкави с твърди опаковки при всички бързооборотни хранителни продукти, за да може максимално много отпадъци да бъдат рециклирани.
  • При другия опит се разглеждат бързооборотни хранителни продукти, за които се използват единствено гъвкави опаковки. Тези опаковки са с по-ниски нива на рециклиране, но пък за изработката им е заложено минимално за запазване на здравината и функционалността на опаковката количество материал. В този случай продукти, които принципно са в твърди опаковки като шишета или консерви, са опаковани в гъвкави опаковки. Газирани напитки се изключват от двата случая, тъй като не могат да се пакетират в гъвкави опаковки.

Според проучването, при опита с употребата единствено на гъвкави опаковки /т.е. замяната на твърди с гъвкави опаковки/ се установява, че количеството отпадъци в изследваните категории годишно може да се редуцира с до 70% за Европейския съюз. Това отговаря на спестяването на около 21 милиона тона от опаковъчни материали, с което се избягва и тяхното събиране и рециклиране!

В проучването освен теглото е наблюдаван и целия цикъл на живот на опаковката – от производството до използването. Изследваните категории са въглероден отпечатък, изразходване на вода и употребата на невъзвръщаеми ресурси. Оказва се, че цялостната замяна на твърди опаковки с гъвкави би могла да доведе до намаляне на въглеродния отпечатък с една трета. Тоест на годишна база да се редуцират 26 милиона тона парникови газове. Въпреки разглеждането на два екстремни сценария от Ifeu-института, като заключение може да се наблюдава, че гъвкавите опаковки могат да допринесат към борбата с изменение на климата благодарение на лекото тегло и ефикасността на ресурсите за направата им.  

Ате Пласт ООД изработва опаковки с редуцирана до 50% дебелина, но със същата здравина и защитни свойства – едно от зелените ни продуктови решения.

  • при производството им се използва много по-малко суровина
  • таксите и консумацията на енергия също спадат
  • място за съхранение е значително по-малко
  • отпадъците от опаковки се минимизират
  • Следваме всички технологии и иновации и правим проби на нови материали, но силата ни е в изтъняването на дебелината при суровината без да компенсираме с качество й.
Дата на публикуване: