office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Рециклиране, кръгова икономика и ангажираност на потребителите – само част от целите на „ПЛАСТИК ПАКТ България“

Миналия месец беше подписана Учредителна декларация и официално беше представена инициативата „ПЛАСТИК ПАКТ България“, обединяваща браншови организации, фирми и държавни институции с цел намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки и оползотворяването на пластмасата като суровина в кръговата икономика на България: https://plasticspact.bia-bg.com

Ате Пласт ООД, като член на Браншова Асоциация Полимери и развиваща се социално отговорна компания,  активно участва в процесите по учредяването със своята експертиза. Теодора Желязкова, маркетинг директор на компанията, участва активно в работните групи с цел обмяна на знания, компетенции и добри практики в областта на оползотворяването на отпадъците от пластмаса като суровина в кръговата икономика на България.

„ПЛАСТИК ПАКТ България“ е част от разрастваща се глобална мрежа, в която до момента участват национални и регионални PlasticsPact в Европа, Австралия и Нова Зеландия, Великобритания, Канада, Кения, Нидерландия, Полша, Португалия, САЩ, Франция, Чили и Южна Африка.

„ПЛАСТИК ПАКТ България“ е първата и единствена на Балканския полуостров платформа, която успява да привлече толкова широко представителна професионална общност, концентрираща експертиза, знания и ресурси, необходими за постигането на националните цели, заложени в областта на управлението на отпадъците, както и за подпомагане на разработването и анализа на нормативни документи, свързани с прилагане на изикванията на европейската Зелена сделка.

В рамките на инициативата ще се търси подкрепа за разработване и/или внедряване на иновации, в т.ч. чрез установяване и разширяване на критично необходимата инфраструктура в страната. Планира се и реализирането на кампании за повишаване на осведомеността на гражданите, съобразени с ценностите и посланията на Пакта, с цел постигане на силна ангажираност на всеки гражданин и цялото общество за ускорено създаване на устойчива система за пластмасите в България.

Като отговорна съвремена компания, следваща своята политика за опазване на околната среда, Ате Пласт ООД инвестира непрекъснато в нови по-икономични технологични линии, които им позволяват да бъдат по-гъвкави благодарение на тяхната енергийна ефективност и производствени възможности. В своето продуктово портфолио предлагаме 4 варианта на изделия, които ще намалят замърсяването на околната среда и ще изпълнят новите изисквания на потребителите за по-устойчиво развитие.

Ате Пласт ООД не спира да търси устойчиви решения през годините. Освен част от много международни и български организации, работещи в тази насока, ние произвеждаме максимално ефективно с използване на минимално количество ресурси. Ате Пласт развива нова устойчива „зелена“ политика в посока намаляване на въглеродните емисии чрез увеличаване количеството превозван товар за същия обем, както и оптимизиране на излишното опаковане чрез:

  • оптимизиране на сгъването
  • плътно прилягане/ без излишен въздух
  • изтъняване на опаковката

Като отговорна комания Ате Пласт ООД работи в посока кръгова икономика и намаляване на въглеродния отпечатък, който оставя, изработвайки опаковки с редуцирана до 50% дебелина, но със същата здравина и защитни свойства.

Дата на публикуване: