office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

АТЕ ПЛАСТ ООД стартира изпълнението на проект “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

От 21.09.2022 г. АТЕ ПЛАСТ ООД започна изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Договор № BG16RFOP002-6.002-0581-C01 по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Проектът ще се осъществи в гр. Стара Загора с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 .

Планираната продължителност е 10 месеца, а стойността на целия проект е в размер 270 000 лв., от които 135000 лв. безвъзмездна финансова помощ - европейско съфинансиране.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Дата на публикуване: