office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

PRS GREEN LABEL CERIFICATE 2022

Ате Пласт е партньор на системата за повторно използване на кръгли палети PRS Pooling, която увеличава максимално повторната употреба на рециклируеми палети.

В знак на нашия ангажимент към инициативата получихме PRS Green Label 2022, с който сме част от мрежата от екологично отговорни производители, преработватели, превозвачи, складове, търговци и дистрибутори.

С тази система Ате Пласт, както и всеки член на веригата, намалява въглеродния си отпечатък и отпадъците от опаковки, постигайки по-положително въздействие върху нашата околна среда и предприемайки по-нататъшна стъпка в процеса на кръгова икономика.

Научете повече за проекта PRS и неговите ползи за околната среда тук: www.prs-pooling.com

Дата на публикуване: