office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

"Приложение 2 към чл. 6 от наредбата за ОВОС"

"Приложение 2 към чл. 6 от наредбата за ОВОС" относно сондажа в завод 3000 на Ате Пласт ООД.

Файл за изтегляне: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NqAu7tP0bl6YVZOd9xg-TMBlHlYrrFss

Дата на публикуване: