office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Иновативни решения за рециклируеми пластмасови опаковки

Като един от водещите производители на полимерни фолиа и опаковки ние се стремим да предоставим на нашите клиенти и партньори последните и най-иновативни продукти и решения, достъпни на пазара. В резултат на приетия окончателен вариант от Европейският парламент на 27 март 2019 г. на проекта за Директива относно намаляване употребата на някои видове пластмасови изделия, екипът на Ате Пласт работи усилено по различни продуктови решения за изпълнение на заложените цели.

Тази директива е следствие от приетия през 2015 г. план за действие на ЕС за кръговата икономика и обхваща целия жизнен цикъл на продукта, и създаването на стойност, като интегрира: дизайна, използването, дейностите по рециклиране и повторната употреба. Целта е да се гарантира, че всички пластмасови опаковки, пуснати на пазара на ЕС, ще могат да се използват повторно или да се рециклират по разходоефективен начин до 2030 година.
В тази връзка Ате Пласт, съвместно с партньори по веригата на доставки, работи по няколко нови продуктови линии: 

  • Еко продукти с много ниска стойност на въглеродни емисии, които са напълно рециклируеми и реизползваеми за индустриално опаковане на хранителни продукти;
  • Ламинирани опаковки тип дуплекс от еднородни материали, позволяващи пълно
    рециклиране и повторна употреба на рециклирания материал, както и отпадане на разходите по предаване на отпадъците за горене;
  • Термосвиваеми фолиа с частично рециклиран материал, които запазват здравината на готовия стек и оптичните свойства;
  • Фолиа за автоматични вертикални и хоризонтални опаковъчни машини на основата на биополимери, с ниски емисии на CO2 и без използване на изкопаеми ресурси

Тези нови решения ще позволят на нашите клиенти да намалят своите разходи за опаковка, да изпълнят новите изисквания на потребителите за устойчиво развитие и намаляване замърсяването на околната среда.

Дата на публикуване: