office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

PRS GREEN LABEL CERIFICATE 2023

АТЕ ПЛАСТ получи своя сертификат PRS Green Label 2023 като партньор на системата за повторно използване на кръгли палети PRS Pooling.

Радваме се, че си партнираме с PRS, защото заедно сме ангажирани в съвместния модел за рециклиране, който намалява отпадъците чрез насърчаване на повторната употреба на рециклируеми палети.

В този затворен кръг - на екологично отговорни производители, преработватели, превозвачи, складове, търговци и дистрибутори, помагаме за намаляването на емисиите от СО2 по цялата верига на доставки и спасяването на голям брой дървета. Нашата стъпка напред в процеса на кръгова икономика 💙

Научете повече за проекта PRS и неговите ползи за околната среда тук: www.prs-pooling.com

Дата на публикуване: