office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

АТЕ ПЛАСТ ЗАЛЕСИ С НОВИ 300 БОРОВИ ДРЪВЧЕТА ПАРК БОРОВА ГОРА

По повод своята 30-годишнина през 2024 година, „Ате Пласт“ ООД, заедно със своите служители, засадиха нови 300 дръвчета в района на парк „Борова гора“.

Инициативата се реализира в партньорство с ДГС-Стара Загора и Общинско звено „Озеленяване и комунални дейности“. Със съдействието на стопанството, компанията взе предвид конкретните нужди на района и подходящите дървесните видове, за да бъде кампанията максимално ефективна.

Само за няколко часа над 50 доброволци - служители на „Ате Пласт“ ООД залесиха с фиданки черен бор терена, попълвайки незахванатите дръвчета от предишно залесяване на района. Това се случи под контрола и след обучение от страна на ДГС-Стара Загора, с цел максимална успеваемост. Ангажиментът на „Ате Пласт“ ООД към новата гора не спира до тук – от компанията ще се погрижат за последащото попълване на незахванатите на този етап фиданки и на есен ще засадят нови 300. Общинско звено „Озеленяване и комунални дейности“ поемат ангажимента за поливането им през топлите месеци.

Тази устойчива инициатива, зад която „Ате Пласт“ застава, стартира още през 2020г., когато служителите и техните семейства засадиха над 300 широколистни дръвчета, а две години по-късно още 50 нови дъбови дръвчета в парк „Берое“. През изминалата година бяха засадени и близо 80 дървета и 2000 храсти в района около новия завод на компанията.

„Залесителната кампания, която ще е на два етапа тази година, е само малка част от активностите, които „Ате Пласт“ ООД организира по повод своя 30-и юбилей и, които са в унисон с ангажимента на компанията за борба с климатичните промени. Обезлесяването е основен проблем, допринасящ за климатичните промени.“ - сподели Теодора Желязкова, търговски директор на „Ате Пласт“ ООД.

През последните 30 години „Ате Пласт“ въвежда и налага на местно ниво утвърдените международни стандарти. Компанията не спира да търси  устойчиви решения  в своя бранш, които да помогнат за намаляване замърсяването на околната среда. Глобалният ангажимент на „Ате Пласт“ ООД е да намали максимално въглеродните емисии чрез увеличаване количеството превозван товар за същия обем. Със старта на тазгодишната залесителната инициатива компанията прави поредна стъпка в постигането на тази амбициозна цел.

Дата на публикуване: