office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Кръгова икономика и новите европейски норми за опаковки: Какво трябва да знаем

В света на нарастващата загриженост за околната среда, кръговата икономика се превръща в ключов елемент за устойчиво бъдеще. Оптимизацията на ресурсите, намаляването на отпадъците и засилването на рециклирането са основни стълбове на тази икономика, които помагат на обществата и индустриите да се адаптират към новите екологични норми. С въвеждането на новите европейски законодателства за опаковките, важността на кръговата икономика и рециклируемите опаковки става още по-ясна, като поставя началото на една нова ера на екологична отговорност и иновации.

Новото Европейско Законодателство за Опаковките и Отпадъците

Новото европейско законодателство за опаковките и отпадъците е разработено с цел да се справи с увеличаващите се отпадъци от опаковки и да насърчи кръговата икономика. Предложението засяга целия жизнен цикъл на опаковките, като се установяват изисквания за тяхната безопасност и устойчивост, включително рециклируемост и минимизиране на вредни вещества. Освен това, се въвеждат нови цели за намаляване на опаковките с 5% до 2030 г., 10% до 2035 г. и 15% до 2040 г., със специален акцент върху пластмасовите опаковки

Задължения и Ограничения според Регламента

  • Всички опаковки трябва да могат да се рециклират, като отговарят на строги критерии, определени чрез вторичното законодателство.
  • Въвеждат се ограничения за някои видове опаковки, включително пластмасови за еднократна употреба.
  • Забранява се употребата на неразградими химикали в опаковките, предназначени за контакт с храни.
  • Предвиждат се минимални цели за рециклирано съдържание в пластмасовите опаковки и за разделно събиране на 90% от пластмасовите и металните съдове за напитки за еднократна употреба до 2029 г.

Тези мерки са в съответствие с Европейския зелен пакт и новия план за действие относно кръговата икономика, които се стремят към намаляване на отпадъците от опаковки и насърчаване на устойчивото проектиране и рециклиране на опаковките.

Ролята на Рециклирането в Новото Законодателство. Минимално рециклирано съдържание

Съгласно новото законодателство, всички опаковки, с изключение на тези от лека дървесина, корк, текстил, каучук, керамика, порцелан и восък, трябва да могат да се рециклират при спазване на строги критерии. Включени са минимални цели за рециклирано съдържание на пластмасовите опаковки и минимални цели за рециклиране според теглото на отпадъците от опаковките. Тези мерки подчертават значението на устойчивото проектиране и използването на рециклирани материали в производството на опаковки.

Изисквания за пластмасовите опаковки

Новите правила включват забрана за производството на определени видове пластмасови продукти за еднократна употреба, които са често срещани по бреговете в Европа, от 3 юли 2021 г. Освен това, предвижда се увеличаване на дела на рециклираните пластмасови бутилки на 25% до 2025 г. и 30% до 2030 г. Европейският зелен пакт настоява за рециклиране на 55% от пластмасовите опаковки в ЕС до 2030 г., което изисква подобрение на дизайна на тези продукти.

Предизвикателства и Иновации

Основните предизвикателства при рециклирането на пластмаси включват замърсяването на отпадъците, разнородния състав на продуктите, високите разходи за тяхната обработка, както и липсата на рационална подкрепа за индустрията за преработка и рециклиране на пластмаси.

Трябва да се обърне внимание на теми, като увеличение на хранителните отпадъци, като директно последствие, тъй като не са преценени добре квотите за повторна употреба на опаковки и др. Не е разгледано как да се постигнат амбициозните цели за рециклирано съдържание, което ще създаде допълнителни затруднения пред изпълнението им. Предложените цели са основани на преценка за дадено осигурено количество рециклиран материал с високо качество, което доказано не достига и сега.

 

През последните години на растяща екологична осведоменост и цялостно приемане на кръговата икономика, въвеждането на новото европейско законодателство за опаковките и отпадъците представлява значителна стъпка към постигането на по-устойчиво бъдеще. Прегледът на ключовите аспекти на този регламент, важността на рециклирането и развитието на иновативни технологии за обработка на отпадъци подчертава колективните усилия на обществото и индустрията да адресират проблемите с отпадъците и да създадат повече устойчиви производствени и потребителски практики.

Ние от Ате Пласт предлагаме решения, които ще позволят на нашите клиенти да намалят своите разходи за опаковка, да изпълнят новите изисквания на потребителите за устойчиво развитие и намаляване замърсяването на околната среда.

  • 100% рециклируеми и реизползваеми опаковки
  • Еко продукти с много ниска стойност на въглеродни емисии, които са напълно рециклируеми и реизползваеми за индустриално опаковане на хранителни продукти;
  • Ламинирани опаковки тип дуплекс от еднородни материали, позволяващи пълно рециклиране и повторна употреба на рециклирания материал, както и отпадане на разходите по предаване на отпадъците за горене;
  • Термосвиваеми фолиа с частично рециклиран материал PCR, които запазват здравината на готовия стек и оптичните свойства;
Дата на публикуване: